Ptáček

Mgr. Petr Ptáček 

Psycholog a supervizor.

Narodil jsem se v roce 1975 v Praze, kde žiji dodnes. Asi nejvíc pracovního času trávím v současnosti jako psycholog v Psychiatrické Léčebně v Praze Bohnicích(PLB) na oddělení ochranných sexuologických léčení. V rámci PLB pracuji také v Centru Krizové Intervence. Od roku 2006 se věnuji  soukromé psychoterapeutické a poradenské praxi, a také lektorské činnosti a tréninkům manažerských a komunikačních dovedností v komerční sféře. Jsem členem lektorského týmu v rámci psychoterapeutického výcviku na Vysoké škole psychosociálních studií (VŠPSS) a na stejné škole jsem vedl společně s kolegyní sebezkušenostní kurzy „Partnerství, vztahovost, milostný život. V současnosti pracuji jako psycholog také v soukromém zdravotnickém zařízení TH Klinika.

Psychologii jsem se začal věnovat po předcházející výtvarné činnosti. Vystudoval jsem ji společně se Sociální politikou a Sociální prací na Fakultě sociálních studií na Masarykově Univerzitě v Brně. Absolvoval jsem Psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a Existenciální Analýze, kde nacházím také těžiště mé individuální psychoterapeutické práce.

 Vzdělávání v oboru:

 • 2009                   Supervizní kurz Rorschach
 • 2008 – 2009         Základní kurz v Rorschachově metodě
 • 2009                   Funkční specializace ze systematické psychoterapie
 • 2008                   Atestace z Klinické psychologie
  (číslo registrace MZČR: 022-0121-7117)
  2005                   Kurz hypnózy pod vedením Prof. Kratochvíla, Kroměříž                       (www.psycholog.coolnet.cz )
 • 2002 – 2007         psychoterapeutický výcvik SLEA: Logotrerapie-Existenciální analýza
 • 2002 – 2005         Mgr.  Psychologie, FSS MU Brno
 • 1999 – 2002         Bc.    Psychologie, sociální politika a sociální práce, FSS MU Brno
  ( další krátkodobější odborné stáže a výcviky)

 Praxe v oboru :

 • 2010 >             TH Klinika.s.r.o.     psycholog
 • 2009 >             Centrum Krizové Intervence(CKI) Praha
 • 2008 >             Lektorská činnost Vysoká škola psychosociálních studií
 • 2006 >             Lektorská a trenérská činnost zejména v oblasti Komunikačních dovedností
 • 2007 – 2008      externí spolupráce s firmou Neurops s.r.o.
 • 2006 >             Psychiatrická léčebna Praha-Bohnice
 • 2004 – 2006      Dětská psychiatrická léčebna Louny
 • 1997 – 1998      dobrovolník v ČSAP (Česká Společnost AIDS Pomoc)

 Členství v profesních sdruženích

 • Společnost pro Logoterapii a Existenciální Analýzu    SLEA  o.s.            www.slea.cz
 • Společnost pro Rorschacha a projektivní metody                                 www.rorschach.cz
 • Společnost pro Rozvoj Sexuologie                           SRS    o.s.
 • Asociace klinických psychologů                                                          www.akpcr.cz

V rámci supervize se zaměřuje na supervizi kazuistickou a týmovou.

 Kontakt: 

Tel.: 776 171 975

E-mail: ptacek@supervize1.cz

EASC

osvedceni-klin-psy-bez-odb-dohledu-02019-mz

certif-sup-ve-skolstvi-cmisk

certifikat-sup-cmisk

easc-certifikat