SUPERVIZE 1

Supervize není jen jedna… najdete supervizi individuální, skupinovou, týmovou, kazuistickou, manažerskou.

Není jedno, koho si vyberete jako svého supervizora.

Je důležité, jaká bude Vaše první zkušenost se supervizí.

První konzultace je zdarma.

Supervize je celoživotní forma učení, zaměřená na rozvoj profesionálních dovedností a kompetencí supervidovaných, při níž je kladen důraz na aktivaci jejich vlastního potenciálu v bezpečném a tvořivém prostředí. (Matoušek, 2008)