Nabídka

Rádi se s Vámi sejdeme, zjistíme Vaše potřeby a navrhneme Vám vhodnou formu supervize a supervizora z našeho týmu popř. doporučíme kolegy.

Cena za individuální supervizi je od 1000Kč za 45-50 min. Cena za skupinovou supervizi je od 1500kč za 45-50 minut. První hodina je zdarma. V případě konání supervize mimo Prahu je na dohodě úhrada cestovních nákladů popř. ztráty času cestou.Ceny supervizorů uvedených na tomto webu se mohou lišit.

Supervizi či koučink si můžete obejdnat telefonicky nebo e-mailem. Pokud potřebujete změnu termínu nebo jeho zkušení, tak minimálně 24 hodin předem, jinak termín propadá a bude Vám účtována plná cena objednaných služeb.

V případě týmové supervize, dlouhodobé spolupráce, zvýšené náročnosti nebo výjimek hodných zřetele může být sjednání cena jiná.

V případě dlouhodobé supervize se na přání supervidovaného ve zvolené frekvenci (1xročně, 1x za 6 měsíců) vypracovává zpráva o supervizi.

Všichni supervizoři mají vlastní supervizi a nadále se vzdělávají v oboru.

supervizni balicek 15=7×2