Cápalová

PhDr. Jitka Cápalová

Psycholožka a psychoterapeutka orientovaná na psychodiagnostiku a psychoterapii dětí, dospívajících a jejich rodin. Dále pak nabízí terapeutickou práci s dospělými a páry. Nabízí supervizi a lektorování o tématech týkající se její profese a praxe.

Absolvovala psychoterapeutické a odborné vzdělání zaměřené na klinickou a pedagogickou psychologii (FF UK v Praze, Pražská psychoterapeutická fakulta). Má ukončený psychoterapeutický výcvik SUR. Dále akreditované kurzy hypnózy, logoterapie, stress managementu, telefonické krizové intervence, kurzy zaměřené na terapeutickou práci s rodinou, práci s dětmi s výchovnými problémy, poruchami chování a ADHD.

Poskytuje supervizi pro jednotlivce i kolektivy/ případovou i týmovou. V rámci supervize se zaměřuje především na oblast vzdělávání (od předškolního až po nejvyšší stupně vzdělávání, práce se skupinovou dynamikou tříd a studijních skupin, vztahy mezi pedagogy, jednání s rodiči apod.), skupinové práce (práce s kolektivem, otevřenou či uzavřenou skupinou klientů, výchovnou skupinou v rámci kolektivních zařízení a ústavní péče) a managementu (vedení týmů). Díky zkušenostem nabízí také vhled do oblasti ústavní a pěstounské péče o děti a mládež.

Kontakt:

Tel: 605915593

E-mail: capalova@supervize1.cz

 

EASC_capalovacertifikat_2certifikat_1certifikat_3