Randák

MUDr. Dušan Randák 

Lékař, přednášející a supervizor.

vzdělání:
- gymnasium Kralupy nad Vltavou
- 2. LF UK v Praze
- atestace Psychiatrie
- atestace: návykové nemoci

Dosavadní praxe:

PL Bohnice
FN Motol
DROP IN
Aktuální praxe:
Od 2005: VFN Praha 2 – Klinika adiktologie, ambulantní lékař – psychiatr, zástupce primáře oddělení
Poradenský program pro rodinné příslušníky osob užívajících návykové látky v Kralupech nad Vltavou
Výuka:
- aktuálně odborný asistent Kliniky adiktologie 1.LF UK v Praze
Výcviky:
- S.U.R. 5-ti letý sebezkušenostní výcvik
- motivační rozhovory
- certifikátor odborné způsobilosti v adiktologických službách (IPVZ)
- probíhající kurs v Psychosomatické medicině (IPVZ)

Externí supervize:
Proběhlá:
- ambulantní program CADAS Sananim 2008 – 2014 týmová a případová supervize
- substituční program Karlovy Vary 2008 – 2011 týmová a případová supervize a odborná garance
Probíhající:
- AT ambulance Kolín od 2013 – případová supervize
- Infekční centrum FN Motol – týmová a případová supervize od 2014
- OSPOD Kralupech nad Vltavou – týmová a případová supervize od 2014

V rámci supervize se zaměřuje na případovou supervizi a týmovou supervizi.
Kontakt:
mail: randak@supervize1.cz
tel.: 723 329 973 , 224 968 236