Tošnerová

PhDr. Eva Tošnerová

Jsem psychoterapeutka, klinická psycholožka, lektorka a supervizorka. V rámci supervize se zaměřuji na supervizi individuální, případovou ve skupině a týmovou. Cílovou skupinou jsou psychoterapeuti, sociální pracovníci, pracovníci školství a zdravotnictví.
V psychologické praxi pracuji od roku 2003. Pracovně jsem působila v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, ve FN Motol na odd. dětské neurologie, na psychosomatické klinice Eset, od roku 2006 pracuji v privátní psychologické praxi a od roku 2008 jsem lektorkou sebezkušenostních výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií PVŠPS.
Mám ukončený Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik. Absolvovala jsem dvouletý výcvik v daseinsanalytické supervizi. Z dalšího vzdělávání např. „Lege-artis“ postupy v komunitní a skupinové psychoterapii, Daseinsanalytický výklad snů, aktuálně dokončuji výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii IPPART.
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii FF Univerzity Palackého, v roce 2005 jsem atestovala v oboru klinická psychologie, v roce 2008 jsem získala funkční specializaci v systematické psychoterapii, následně pak Registraci ministerstva zdravotnicví v oboru psychologie.

Kontakt: 

Tel.: 603 323 123

E-mail: tosnerova@supervize1.cz

certifikat_tosnerova_cmisk certifikat_tosnerova_easc