Víchová

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová 

Pracuje jako klinická psycholožka, lektorka a supervizorka.

Po studiu psychologie na UK Praha a MU Brno získala atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie. Ukončené výcviky: SUR K7, Systemický a konstalační výcvik, Supervizní skupina ČIS (3 roky, 2010), Traumaterapie EMDR, Hypnoterapie I. a II. (Prof. S. Kratochvíl) a Autogenní trénink I.-II. (Doc. J.Hašto). Aktuálně ve výcviku KIP. Supervizní výcvik ČMISK ukončila 2016 a splnila i nároky EASC. V klinické praxi se věnuje dospělým se zaměřením  na závislosti a léčbu traumatu. Relaxačním metodám např. autogennímu tréninku se věnuje výzkumně (př. Využití řízené relaxace při IVF, 2002) a zejména v klinické praxi (přímá práce s klienty, supervize kolegů). Rozšíření metody podporuje lektorsky i v rámci přednáškových aktivit. Personální zkušenosti získala ve společnostech EDITEL, Deloitte a v rámci spolupráce se společnostmi např. Škoda Transportation, TNT, Wetra-xt. Zkušenosti s vedením kurzů teambuildingu ve společnostech Adventura teambuilding, Inspira, New Day aktivity a Summit drive. Od roku 2009 do 2014 byla supervizorkou občanského sdružení PALAESTRA.  V současnosti je supervizorkou  např. v psychosomatickém zařízení, psychiatrické nemocnici, psychocentru i v právní kanceláři. Od roku 2008 členkou Supervizní peer skupiny. Iniciovala zavedení supervize na pracovištích, kde působila a působí (týmová, kazuistická, motivační rozhovory a jejich supervize). Do roku 2017 členkou ČMISK a od roku 2017 členkou ČIS.

Členka ČIS  a Evropské asociace pro supervizory a kouče .

V rámci supervize se zaměřuje na terapii, adiktologii a manažerskou supervizi.

Kontakt: 

Tel.: 603 857 158

E-mail: vichova@supervize1.cz  

EASCcmisk_supervizor_vichova-001easc_supervizor_vichova-001cmisk_supervizor_vichova_skolstvi-001